Skilting av Panoramarutene

Det er alltid enkelt å dra på tur langs Panoramarutene. Alle rutene er tydelig merket og har oversiktskart på naturlige startsteder langs ruten.

Cycling

Skilting

Panoramarutene er skiltet i samsvar med danske trafikkregler, og sykkelruteskiltene er delt inn i tre kategorier: nasjonale ruter, regionale ruter og lokale ruter. Panoramarutene er lokale ruter og har derfor et tresifret rutenummer. De begynner med 401 i Sørvest-Jylland, og numrene øker nordover langs Jyllands vestkyst, der nummerrekken fortsetter i sørøst og går videre oppover mot København. I tillegg til rutenummeret står det også "Panoramarute" på alle skilt.

Alle Panorama-sykkelruter vil være skiltet fra 1. mai 2014.

Map

Oversiktskart

I tillegg får alle rutene et oversiktskart som viser hele ruten. Kartet vil stå på et naturlig startsted.

Share this page

Fakta

Der findes i alt 26 skiltede Panorama cykelruter i Danmark. De 10 ligger i Østdanmark og de 16 i Vestdanmark. Ruterne ligger som sløjfer på de to nationale cykelruter Vestkystruten og den danske del af Berlin-København-ruten. De 26 Panoramaruter varierer i længde fra 12 til 49 km, og kan alle gennemføres på en dagtur. Ruterne er tematiserede med fokus på naturen, kulturhistoriske seværdigheder, børnefamilier mv. Projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under EU. 

Sykkelferie i Danmark er tipptopp!

Opplev Danmark på to hjul

Kombiner naturskjønne sykkelstier med med hyppige krobesøk, late dager på stranden, bysightseeing og korte avstander.