Alle danske taxaer er forsynet med et taxaskilt på taget og taxameter, som altid skal slås til ved turens start. Taxameteret viser taksten inklusiv drikkepenge, men eksklusiv eventuel tillægsbetaling. 

Taksten for en taxatur består af et startgebyr og en kilometertakst, der svinger alt efter tid på døgnet og ugedag. Dertil kan komme tillæg for telefonbestilt tur, cykler og bagage, der opbevares udenpå vognen, opbæring af bagagen mv. 

Aktuelle takster kan ses på Taxinævnets hjemmeside.
En tur fra Københavns Lufthavn til det centrale København vil typisk koste mellem Kr. 240,- og 330,-.

Taxachaufføren har pligt til at tilbyde kunderne en printet kvittering, der som minimum indeholder oplysning om taxaselskabets navn og telefonnummer, vognens bevillingsnummer, dato og klokkeslet samt distance og pris for turen. Vognens tilladelse og aktuelle takster skal være opslået i vognen.