Eventyrbyen Odense

Her er fylt med spesialbutikker, markeder, gallerier, brostein og grønne oaser. Odenseanerne tar imot med åpne armer og et smil på leppen, de vet nemlig godt at de bor i en eventyrby full av historie og atmosfære. Med et så berømt bybarn som H.C. Andersen er kanskje ikke det så rart?