112 er Danmarks nødnummer for livstruende nødsituasjoner. Ring (+45) 112 for å få tak i politi, ambulanse og brannvesen.

For å nå politiet, når det ikke er en nødsituasjon, kan du ringe (+45) 114. Du kan også finne kontaktinformasjon på det danske politiets hjemmeside.

I tilfelle skader eller plutselig sykdom, ring (+45) 1813 for å snakke med sykepleier eller lege, eller henvend deg til et sykehus’ akuttavdeling.

Merk: Når du ringer et nødnummer, husk å snakke sent og tydelig, og oppgi telefonnummer og adressen du befinner deg på.