Vagtskifte på Amalienborg Slotsplads i København

Entry to Denmark

If you've gotten this far, it must mean this relationship is starting to get serious! We want to tie the knot and make sure you get to know all our everyday wonders - and the quirky bits too. So here's a bit of helpful information about Denmark's visas and immigration rules.

Is Denmark part of the European Union?

Yes, Denmark is a member of the European Union, which means travel to and from Denmark is governed by EU law. Therefore, different entry requirements may apply depending on where you're travelling from, and what your nationality is.

It's easy to get to and from Copenhagen Airport with public transport

The Schengen Agreement

Denmark is part of the European Union's Schengen Agreement, which means that you do not need to show your national ID card or passport when you are travelling to or from Denmark from another Schengen EU country. You are still recommended to bring your passport or ID card with you in case you need to prove your identity. Some airline operators still require you to present a passport even for travels within the Schengen area.

Schengen countries

The following countries are part of the Schengen Agreement: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland.

Cruise around Copenhagen with the harbour buses

Apply for a short term visa to Denmark

What are the visa and entry requirements to Denmark?

EU citizens can travel freely to Denmark; citizens of other countries may require a visa. If you travel to Denmark from outside the Schengen agreement area, you may also require a visa. See here if you are from a country where you will need a visa to enter Denmark

Can I bring my pet to Denmark?

There are certain restrictions to bringing pets and other animals in to Denmark. Consult the Danish Veterinary and Food Administration website to see what rules exist regarding your pet.

Dog at the beach of Løkken

Quick facts about entering Denmark

Innreise til Danmark

Danmark er en del av Schengen-avtalen, som fjernet passkontroll mellom medlemslandene. Dette betyr at du ikke lenger må stoppe for å vise passet når du reiser mellom Schengen-landene, og derfor heller ikke mellom Norge og Danmark. Det kan likevel være lurt å ha passet med som gyldig identifikasjon.

Ambassader

Besøk det Danske Utenriksdepartementets hjemmeside for fullstendig oversikt over danske ambassader, konsulater og handelsoppdrag rundt om i verden.

Kjæledyr

Den danske Veterinær- og Matstyrelsens hjemmeside inneholder alt av detaljer rundt hvilke dyr du kan medbringe til Danmark og under hvilke betingelser. Her ku kan også lese mer om kjæledyrpass.

Schengen-landene

Følgende land er en del av Schengen-avtalen: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Tyskland, Østerrike, Belgia, Holland, Luxembourg, Frankrike, Spania, Portugal, Italia, Hellas, Estland, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia, Slovakia og Tsjekkia.

Visumkrav

Det er passkontroll når du ankommer Danmark fra et land utenfor Schengenområdet, og noen nasjonaliteter trenger visum for å komme inn. Du kan sjekke visumkrav for ditt land på Utlendingsdepartementets nettside.

Useful information about importation and exportation

Narkotika

Import, eksport, salg, kjøp, levering, produksjon, bearbeiding og besittelse av narkotika er definert som kriminelle handlinger. Også cannabis er inkludert i definisjonen av narkotika.

Tax Free alkohol og tobakk

Det er forskjellige regler for import og eksport av alkohol og/eller tobakk, avhengig av om du reiser i eller utenfor EU. Besøk de danske Skattemyndighetenes hjemmeside for å finne ut hvor mye du har lov å medbringe når du ankommer og forlater Danmark.

Matvarer

Besøk det danske Miljø- og Naturdepartementets nettside for en oversikt over hva slags mat du kan ta med inn i Danmark.

Tax-Free shopping

Personer som bor utenfor EU kan få tilbake momsen de betaler for varer som blir kjøpt i Danmark. For kjøp over 300DKK kan mellom 12% og 19% bli refundert, basert på MVA minus administrasjonsavgifter.

Refusjon er kun tilgjengelig for kjøp som blir gjort i butikker som er en del av ordningen. For mer informasjon om ordningen og hvordan du kan få tilbakebetalt MVA, kan du besøke nettstedet til Tax Free Worldwide eller Global Blue Danmark.

Våpen

I Danmark er det ikke tillatt å anskaffe, eie, bære eller bruke skytevåpen, kniver eller andre farlige våpen, unntatt i spesielle tilfeller med polititillatelse. Det er også ulovlig å bruke selvforsvarsprayer som CS-gass.