©  Foto:

Wunschmachine

Wunschmachines flytter oplevelserne inden for teatrets vægge ud i det virkelige rum. 

De bruger scenekunstens sprog til at skabe forbindelser mellem mennesker, mellem rum og kroppe og mellem fagligheder og forståelser. Formålet med deres teaterforestillinger er, at gøre os som tilskuere til aktive deltagere i vores omverden. 

De laver løbende forskellige teaterforestillinger der udforsker og skaber forbindelser. Hold øje med deres hjemmeside og begivenhedskalenderen for information om deres næste forestilling.