©  Foto:

Vresen Vildtreservat

Vresen er en lille holm, som er en del af et nationalt udpeget vildtreservat.

Den lille afsidesliggende ø Vresen og det tilstødende havområde ligger i det nordøstlige hjørne af Geopark Det Sydfynske Øhav, nord for Langeland, i den centrale del af Storebælt (Storebælt).

Vresen udgør resterne af en tidligere større moræneø, der nu er reduceret til en holm med et areal på 0,04 km2 bestående af sand og sten. Øen var beboet indtil 1922.

Hele området er en del af Storebælt, som er karakteriseret ved, at der er en konvergens mellem saltvand fra Kattegathavet og vand med lavere saltindhold fra Østersøen (Østersøen).

Vresen er ynglested for skarver (Phalacrocorax carbo) og måger. Muslingebankerne omkring Vresen er et meget vigtigt fødeområde for edderfuglen (Somateria molissima), og området er også et vigtigt rastested for grågæs (Anser anser). De sjældne strandfugle stenvendere (Arenaria interpres) og sortgrå ryle (Calidris maritima) ses ofte i stort antal. Havet omkring Vresen er et meget vigtigt levested for marsvinet (Phocoena phocoena). Sæler hviler ofte på Vresens kyster og på sten rundt om på øen.

Området har en meget høj værdi på grund af dets betydning for havpattedyr, edderfugle og rastende kystfugle.

Beskyttelse og lovgivning

Vresen er, sammen med den centrale del af Storebælt, fredet under det internationale Natura 2000-beskyttelsesnr. 116, habitatområde nr. H100 og Fugledirektiv nr. F73.

Målet er at beskytte det store og lavvandede havområde, som har meget vigtige forekomster af rev og er et vigtigt levested for marsvin (Phocoena phocoena) og edderfugle (Somateria mollissima).

Området er desuden beskyttet efter en national lov, der beskytter forskellige naturtyper.

Vresen Vildtreservat omfatter 1,23 km2 og består af et havområde og øen Vresen, der er 0,04 km2 og har en længde på godt en kilometer.

Offentlig adgang

For at beskytte fuglelivet er adgang forbudt på øen Vresen og i en afstand af 300 meter fra øen fra 1. oktober til 30. juni.