©  Foto:

Vor Frue Kirke, Næstved

Vor Frue Kirke er katolsk og blev opført i 1923-26 af arkitekt J. Tidemann-Dal. Det er en langhusbygning, som i det ydre nøje svarer til Næstveds middelalderlige bygninger.

Altertavlen er et rigt forgyldt snitværk i byzantinske stilformer. I nogle vinduer findes glasmalerier. En af kirkens stoltheder er et keramikkrucifiks i apsis, som er fremstillet i 1928 af det Kæhlerske Værksted.

Der er indgang fra skolegården.

Læs mere om kirken og mulighed for besøg på hjemmesiden