©  Foto:

Vollerslev Kirke ved Køge

Vollerslev Kirke står majestætisk på en let forhøjning i Vollerslev landsby og er et smukt eksempel på romansk og gotisk arkitektur. Med sin rige historie og velbevarede interiør er kirken et værdigt besøg for både historieinteresserede og arkitektur-entusiaster.

Vollerslev kirke er rejst på en svag forhøjning i Vollerslev landsby.

Kirken, der er et langhus, består af et romansk skib fra det 12. eller 13. århundrede, og et sengotisk kor og to gotiske tilbygninger: tårn og våbenhus.


Den romanske del af kirken er bygget af røde munkesten, det er også tårnet og våbenhuset, som er kommet til sandsynligvis sidst i 1400-årene, mens kirkens gotiske langhuskor fra begyndelsen af 1500-tallet er bæltemuret af røde munkesten og kridtkvadre.
Kirken står nu bortset fra østgavlen hvidkalket med rødt tegltag

Vollerslev kirkes altertavle har dele fra forskellige tider. Der er endnu dele tilbage af den ældre altertavle fra 1597, som blev givet til kirken af Christopher Rosengaard til Herlufstrup og hans to søstre, Tale og Margrethe, nemlig de fire evangeliststatuetter på gesimserne.


Det store maleri på alteratvlen, som forestiller hyrdernes tilbedelse, er væsentligt nyere, det er fra det 19. århundrede, malet af Th. Wegener, over det er der et lidt ældre og mindre maleri (fra det 18. århundrede), der forestiller "Kristi Himmelfart".

Vollerslev kirkes prædikestol er fra 1613 af "Tryggevælde type", på hjørnerne er livfulde figurer af evangelisterne, men evangelisten Johannes mangler. Prædikestolen står i dag, som i øvrigt hele kirken, meget smukt malet.

Kirken har en for denne egn ganske usædvanlig døbefont af gullandsk kalksten, den er firkantet og stammer formodentlig fra den tid da kirken blev bygget. Dåbsfadet af tin er ligeledes firkantet, og på dets kant er graveret på latin, at det er anskaffet i 1619 i Kong Christian IV's tid.

Kirken har et dejligt moderne orgel med 14 stemmer fra Gunnar Husteds orgelbyggeri.