©  Foto:

Vilhelm Hansen mindesten

Mindesten for mølleren Vilhelm Hansen, Englerup, blev rejst den 9. december 1944 af Ringsted Cementvarefabrik. Fabrikken startede i en nærliggende grusgrav, hvor også stenen er fundet.

Vilhelm Hansen, født den 9. december 1874 i Sigersted, var ejer af Alsted mølle fra 1900-1914. Han købte i 1914 også Englerup Mølle, som han drev til sin død den 30. september 1943.

Vilhelm Hansen var en meget aktiv mand med mange tillidserhverv.

Stenen er tilvirket af Stenhugger Svenstrup, Ringsted og står på Ømarksvej i nærheden af Englerup Mølle.

 

Læs mere på wiki.ringstedhistorie.dk