©  Foto:

Vejstrup Ådal

Den markante Vejstrup Ådal er en af Østfyns smukkeste ådale med flere kildevæld.

Besøg Vejstrup Ådal

Vejstrup Ådal ligger 8 km østnordøst for Svendborg og er omkring 17 km langt.

Der er let adgang til området fra parkeringspladsen ved Lillemølle Bro, som ligger der hvor landevejen mellem Svendborg og Nyborg krydser Vejstrup Å. Her kan du  komme på en cirka 4 km lang strækning af vandreruten Øhavsstien følger åen.

Det skal du opleve ved Vejstrup Ådal

udover at gå langs åen og Øhavsstien, så kan du også besøge Vejstrup Vandmølle som er en af Fyns smukkest vandmøller med 2 store overfaldshjul. Møllen kan kun ses udefra.

Geologiske perspektiver ved Vejstrup Ådal

Mod vest tager Vejstrup Ådal sin begyndelse i et højtliggende, kuperet dødislandskab, mens den østpå skærer sig ned i en moræneflade, der skråner ud mod Storebælt. Ådalens geologiske historie er endnu ikke fuldt belyst og der har gennem tiden været forskellige opfattelser af dens dannelse. Måske blev dalen oprindeligt skabt som en tunneldal inde under isen af smeltevand, der strømmede mod vest. Vandet kom fra den del af Bælthav Isstrømmen, der kaldes ’Storebæltsgletsjeren’ (18-17.000 år før nu). 

Efter gletsjerens tilbagesmeltning drænede ådalen øjensynligt smeltevand fra store ubevægelige ismasser (dødis), der var blevet efterladt i terrænet omkring Højes Dong bakkerne længere mod vest. Smeltevandet løb nu mod øst, ud mod Storebæltslavningen, og skar sig yderligere ned i morænefladen omkring Vejstrup og Øster Åby. Herved fik ådalen sin nuværende udformning.

Vejstrup Å udspringer i cirka 75 meters højde for foden af Højes Dong bakkerne. Fra Vejstrup til udløbet i Storebælt har vandløbet et fald på mere end 30 m over en strækning på 4,2 km. Vandkraften blev udnyttet flere steder, blandt andet ved Vejstrupgård, hvor den nuværende vandmølle opførtes i 1838. Der har dog eksisteret vandmøller på stedet siden 1500-tallet. Møllen var oprindeligt en kornmølle, og foruden mølleriet blev der drevet handel med korn og foderstoffer. Som nabo til vandmøllen lå der fra 1850 til 1922 en hollandsk vindmølle.

Vejstrup Ådal er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav

I 2018 besluttede Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav med henblik på at blive udnævnt til UNESCO Global Geopark. Formålet med geoparken er at skabe og bevare et område med plads til bådemennesker og natur.

En UNESCO Global Geopark skal bringe et områdes geologi, natur og kulturhistorie i spil og formidle et budskab om, at mennesket er en del af livet på jorden. At vi alle er afhængige af jordens ressourcer, påvirket af klimaforandringer og ansvarlige for en bæredygtig udvikling.

Geopark Det Sydfynske Øhav formidler historien om en dramatisk havstigning på Sydfyn og øerne. En havstigning, der formede en helt særlig natur, der de sidste små 10.000 år har dannet forudsætningerne for områdets eksistens og kulturelle identitet. Det er historien om, hvordan landskabet og øhavet fortsat forandrer sig og definerer, hvordan vi som mennesker lever i dag. Og Geopark Det Sydfynske Øhav handler ikke mindst om at forstå, hvordan vi gennem bæredygtig udvikling fortsat kan passe på vores særlige geologiske, biologiske og kulturelle arv.