©  Foto:

Vandretur ved Vadehavet - Esbjerg

Hvis du ønsker at opleve Vadehavet på tæt hold, så er en gåtur ud over vaden ved lavvande oplagt.

Begynd din tur ved Mennesket ved Havet ved Sædding Strand over for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Fra P-pladsen kan du, ved lavvande, se de mørke blåmuslingebanker ca. 300 meter ude på vaden. Mellem strandkanten og bankerne har du mulighed for at opleve nogle af de dyr, der lever i Vadehavet. Mange af dyrene lever nedgravede og er i første omgang ikke til at få øje på. Det gælder f.eks. hjerte-, sand- og østersømuslinger og sandorme.

Spor efter sandorm finder du alligevel, da deres ekskrementer ligger som en sandpølse på vaden. Muslingerne kan du som regel finde tomme skaller af. På bankerne kan du se blåmuslinger og stillehavsøsters. De er synlige ved lavvande. Du møder sikkert også strandkrabber. De gemmer sig som regel ved muslingerne og stikker af, når du nærmer dig. I vandfyldte fordybninger finder du små fisk og rejer. Dyrene er føde for mange vadefugle. Hvis du er heldig, ser eller hører du måske strandskaden. Det er en sort og hvid fugl med røde ben og rødt næb. Den er ekspert i at åbne hjertemuslinger og kan spise over 200 om dagen.

Vaden er et dynamisk landskab, og når du er tilbage på stranden, vil vaden allerede have ændret sig. Måske er vandet på vej ind - kun 6,25 time efter lavvande er vaden på ny vanddækket. Inden turen på vaden er det nødvendigt at tjekke en højvandskalender, der gælder for Esbjerg. Tidspunktet for lavvande skift er nemlig hver dag. Det er sikrest at gå på vaden i det ti dsrum, hvor vandet trækker sig tilbage. Hvis man f.eks. ønsker at være på vaden et par timer, er det bedst at gå ud 4 timer efter maks. højvande.

Brillesøerne
Oplevelsen ved Vadehavet kan fint suppleres med en tur til de tre nærliggende søer. Kun ganske få minutters spadseretur fra Mennesket ved Havet er der et dejligt grønt område med et par hyggelige søer, en naturlegeplads og en stor eng. Den ene er Sildesøen, som er en lavbundet sø, der stammer fra klæggravning under krigen. Fra Sildesøen kan man følge en hævet sti langs Fovrfeldkilen til Parkvej. De to andre søer er forbundet med en lille kanal og fra oven ligner de et par briller. Derfor kaldes de i daglig tale for Brillesøerne. Brillesøerne og den lille kanal er ikke naturskabte, men dannet ved udgravning.

Ved Brillesøerne er der bord og bænke med plads til 10-12 personer, og ved naturlegepladsen findes et overdækket spisested med plads til 18-20 personer. Den store eng ved siden af Brillesøerne, der er en del af Fovrfeld Enge, afgræsses i sommerhalvåret af fredeligt højlandskvæg. Fra Mennesket ved Havet findes Brillesøerne ved først at gå hen til T-krydset lige før Fiskeri- og Søfartsmuseet (T-krydset mellem Sædding Strandvej og Tarphagevej). Fra krydset og på den modsatte side af Fiskeri- og Søfartsmuseet fører en asfalteret sti ned til Brillesøerne og naturlegepladsen (ca. 250 meter).

Hjerting Strand
Fra Sædding Strand ved Mennesket ved Havet går der også en ca. 3 km lang gang- og cykelsti af grus ud til Hjerting. På Hjerting Strand er der en 660 m lang strandpromenade, som byder på flere muligheder for at nyde den gode udsigt over Ho Bugt, være aktiv, bade og ikke mindst bruge fantasien. Langs den lange træpromenade er der trapper, bænke, ramper og tribuner. Der er også flere udsigtsplatforme. En af dem er ved Hjerting Badehotel, og en anden er tæt ved det nye klubhus for sejlere, surfere og vinterbadere, hvor der er bænke med plads til mange. I bunden af denne platform er der bådhuse. En særlig havplatform ligger ved lavvande som et møbel på stranden og ved højvande som en flydende ø i vandet. Platformen er tænkt som et sol- og badedæk.

Som noget helt unikt er der på stranden bygget en særlig havpool. Poolen kan bruges af alle til at soppe, lege og svømme i - også af kørestolsbrugere, der kan køre fra træpromenaden og helt ud i havpoolen. Poolen er også åben om vinteren. På stranden er der skabt en pæleskov med 37 pæle, hvor seks af dem er brugt til en række kolbøttestænger og nogle til markering af fodboldmål. Derudover er der to beachvolleybaner, og der er gode muligheder for kite-surfing. Det er tilladt at sejle med speedbåde og vandski ved Hjerting i perioden 1. marts til 30. september. Yderligere oplysninger herom kan fås ved henvendelse ti l Oksbøl Statsskovsdistrikt på tel. 76 54 10 20.

I nærheden af promenaden ligger Hjerting Strandpark. Parklignende landskab, der snor sig ned til Ho Bugt og afsluttes med en 60 m lang badebro. Strandparken byder på en varieret natur. I parken kan opleves strand, strandeng, mose, hede, skov og overdrev. Flere steder har man udsigt over vandet, som bl.a. kan nydes fra de særlige skovturstæpper af træ, der står opstillet flere steder i parken. Parken er også et besøg værd om aftenen, hvor den slyngede sti fra Sanatorievej til vandet er belyst med lysende kugler. I parken er opstillet en stor skulptur af den portugisiske kunstner Rui Chafes.