©  Foto:

Vandretur - Sporet ved Høgsgård og Hunskjær, Nr. Nissum

Gårdene Høgsgård og Hundskær, som lægger jorde til noget af sporet, du kommer igennem, er gamle slægtsgårde i Nordvestjylland. Hundskær har været ejet og drevet af samme familie i seks generationer og Høgsgård i fem. Udsigten over Nissum Bredning i Limfjorden tager pusten fra én. Når vejret tillader det, kan øjnene strække sig helt til Thy, Mors, Salling og Thyborøn. Sporet bringer dig gennem det karakteristiske istidslandskab med en højderyg dannet af jord, grus og sten. Ud mod Limfjorden skærer smeltevandsdale sig gennem landskabet, så den smeltede is kunne løbe ud i fjorden. 

 

 Sporet ved Høgsgård og Hunskjær

Sporet ved Høgsgård og Hunskjær ligger ca. 8 km. øst for Lemvig. Den afmærkede rute er ca. 2,5 km. lang.

For kviernes skyld er det vigtigt, at man holder hunden i snor.

Sporet starter ved Gejlgård Bakke med en betagende udsigt over Nissum Bredning. I klart vejr kan du se Thy, Mors, Salling og Thyborøn.

Gejlgård Bakke er en højderyg dannet under den sidste istid. Isbræen stoppede her. Bakken er dannet af jord, grus og sten, som isen skubbede foran sig. Landskabet ud mod Limfjorden er karakteristisk med mange smeltevandsdale med vandløb. Du kan se dalene skære sig gennem landet, så vandet fra den smeltende is kunne løbe ud i fjorden.

Høgsgård og Hundskær er begge gamle slægtsgårde. Hundskær har været ejet og drevet af samme familie i seks generationer og Høgsgård i fem.

På nordsiden af skrænterne er landskabet barskere end ved sporets start. De lerede klinter rejser sig 25-30 meter over Limfjordens smalle strand. Ned mod stranden går du gennem skoven af tjørnebuske. Græssende kvier har opstammet træerne på denne karakteristiske måde. Ved højvande æder bølgerne af klintens fod. Nogle steder kan Limfjorden tage op til flere meter landbrugsjord om året. Træer og buske er formet af den salte blæst. Kun det mest robuste kan gro her - for eksempel havtorn, hvis gule bær lyser op om efteråret og vinteren.  

På turen rundt i sporet ved Høgsgård dominerer de grønne græsmarker. Græsset er vigtig foder til malkekøer, kvier og kalve, der går ude i sommerhalvåret.

Vinkelret på kysten møder du her nogle jorddiger. De er formentlig flere hundrede år gamle. De er etableret af græstørv, og har sandsynligvis været noget højere end i dag. Digerne har både tjent som skel mellem de to ejendomme og som læ for den barske vind. Digerne er i dag fredede.

På Hundskærs store græsarealer er der flere steder plantet blandede hegn, som giver levesteder og skjul for vildtet. Kreaturerne på markerne søger også læ, når vestenvinden bliver alt for skarp.

Læs mere om Spor i Landskabet her.