©  Foto:

Vålse Vig

Vålse Vig blev inddæmmet i 1841.

Hovedmanden bag initiativet var gårdejer Hans Rasmusen i Egense.

Først i 1875 lykkedes det at få udtørret det inddæmmede område takket være skipper Mads Hansen fra Bakkebølle.

I pumpestationen findes en lille planche-udstilling om Vålse Vig og de to nøglepersoner i områdets historie. Cykelruten Munkevejen går her forbi og der er opstillet et info-skilt der fortæller mere om vigens historie.