©  Foto:

Ulvedybet - vildtreservat

Ulvedybet fungerer som rasteplads for tusindvis af trækfugle og er bl.a. hjemsted for Danmarks nationalfugl knopsvanen. Her findes et broget liv af svømme- og vadefugle, der kan iagttages fra dæmningen. 

Ulvedybet ligger syd for A11 mellem Åbybro og Brovst og kan nås fra Gjøl eller fra Hammershøj. Både Ulvedybet og Gjøl Bredning kan ses fra dæmningen, hvor man kan parkere på flere holdepladser. Fra Bjerget, som er den lille bakke ved P-pladsen lige øst for dæmningen, er der en fin udsigt over området. Der er også et fugletårn i vestenden af dæmningen, hvor man kommer tæt på de rastende ænder og vadefugle der holder til i det lavvandede område i det sydvestligste hjørne af Ulvedybet. På østsiden af Ulvedybet er der et godt udsigtspunkt ved Gjølvej, hvor især vadefugle og ænder kan ses. Det er også muligt ad grusveje nord for Ulvedybet at komme ud til et pumpehus, hvor der er god udsigt over rørskoven. I vinterhalvåret har man en chance for at se blå kærhøg gå til overnatning. Oksholm Skov krydses af et par veje der fører fra A11 til Hammershøj.

Et gammelt sagn fortæller, at navnet "Ulvedybet" stammer fra dengang, da en heks lovede at udrydde sognets mange ulve. Hun tog sin fløjte og spillede. Alle ulve fulgte efter hende helt til fjordens kyst. Da red heksen på sit kosteskaft og fløj op i luften. Alle bæster, den ene efter den anden, hoppede efter hende, men faldt i vandet og druknede. Fra den dag hed stedet Ulvedybet. Imidlertid havde en ulvemor, der ammede sine unger i Ulveskoven ved Birkelse, ikke fulgt heksen. Derfor var der endnu en tid mange ulve på egnen.