©  Foto:

Uden Titel af Poul Erland

Uden Titel, Granit Skulptur af Poul Erland, 1980 Tårs

Paul Erlands skulpturer er oftest abstraktioner over fugle og andre dyr. Granit skulpturen på det lille bytorv i Tårs er en godt eksempel på, hvordan kunstneren fabulerer over dyreformen.

Det lille buttede væsen, der står og skutter sig lidt på sin sokkel, minder både om en fugl og en hare, men for Poul Erland har opgaven sikkert først og fremmest handlet om at skabe en oprejst, organisk form, der slutter sig om sig selv