©  Foto:

Tvorup Kirkeruin i Nationalpark Thy

Tvorup Kirke i Nationalpark Thy var en typisk romansk landsbykirke fra 1100-tallet opført af granitkvadresten.

Sandflugten gjorde det svært af dyrke jorden og sognet blev efterhånden affolket. I 1794 blev sognet langt ind under Vang Sogn og kirken revet ned. Byggematerialerne blev genanvendt til Vang Kirke.

Tilbage af Tvorup Kirke er nu kun fyldet mellem de to lag kvadre, som de romanske kirkemure består af. Tomten blev udgravet i 1940.

Den tidligere kirkegård er dækket af græs omgivet af et gammelt kirkedige.