©  Foto:

Tornby Dyssen

Besøg Dyssen, som er den nordligste dysse i Danmark og en af landets ældste. Dyssen stammer fra 3600-3200 f.Kr. 

Dysserne er de ældste store stengrave her i landet, bygget af de tidlige stenalderbønder i tiden 3600-3200 f.Kr. 

Tornby Dyssen, der er den nordligste dysse i Danmark, består af fire bæresten hvorpå hviler halvdelen af en stor dæksten. Dyssen er i dag fritstående, men oprindelig har den været helt eller delvis dækket af en jordhøj, der er forsvundet i tidens løb. Dyssens smukke, monumentale udseende gjorde, at den blev fredet allerede i 1881.

I dyssekammeret har der været en eller flere begravelser, men spor af disse er ikke bevaret. Gravgaverne i form af flintøkser, lerkar, ravperler mm. er fjernet ved forstyrrelse og delvis ødelæggelse af dyssen i ældre tid.

I Nationalmuseets arkiv findes en beskrivelse af dyssen fra 1800-årene, som fortæller om ødelæggelse, men samtidig også om overtro der reddede dyssen fra total ødelæggelse:

”Dyssen er ødelagt for ca. 40 år siden, kort efter at dette var sket, døde ejeren og hans voksne søn. Enken solgte så gården, men betingede sig, at den tilbageværende del af gravkammeret skulle stå urørt i hendes levetid. Hun troede at troldene havde dræbt hendes mand og søn som hævn, fordi man forstyrrede deres bo, og at de ville dræbe hende med, hvis der tages flere sten af dyssen".