©  Foto:

Toksværd Kirke

Toksværd Kirke er usædvanlig langstrakt og har hørt under herregården Sparresholm. Kor, skib og våbenhus er bygget i romansk stil, forlængelse af skib og tårn i gotisk tid og kapel i renæssance. Sakristiet er bygget omkring 1600 af Jens Sparre, som havde til hensigt at indrette det som gravkammer og kapel. Prædikestol og herskabsstol, som har våben for Jens Sparre og Sidsel Parsberg af Sparresholm, menes begge udført i det Schrøderske Værksted i Næstved.