©  Foto:

Tofte Skov og Mose

Tofte Skov og Mose udgør ca. 4000 ha jord og dækker den sydlige del af Lille Vildmose. Skoven byder på enestående natur og har siden 1906 været et indhegnet reservat, hvor der både er krondyr og vildsvin at finde.

I Tofte Skov og Mose kan du opleve en fantastisk natur med levende tørmosser, halvgræsser og sjældne plantearter. Dyrenes græsning tilsikrer en stor græsningsskov med lysninger, store sletter og åbne kær, hvilket giver plads til fugleliv med traner og tidligere den sorte stork.

Ved Tofte Sø er der en stor skarvkoloni, og der er desuden mulighed for at se havørne. Ved Toftetårnet er der en sti fra den nordlige ende af p-pladsen ved den offentlige strand. Toftetårnet har hjemme i Øster Hurup – den sydlige del af Tofte Skov.

Læs mere om Tofte Skov og Mose