©  Foto:

Tisvilde Hegn Cykelrute

Tisvilde Hegn er ideelt for en cykeltur. Med sine hellige kilder, sandflugtshistorie og Troldeskov, er Tisvilde hegn et godt sted for at blande motion, natur og historie.

Tisvilde Hegn er Danmarks femte største skov som strækker sig fra Tisvildeleje langs kysten til Asserbo plantage. Tisvilde Hegn er et yndet udflugtsmål og der er både cykel-, ride- og vandre ruter.

Egnen omkring Tisvilde Hegn er præget af sandflugten, der hærgede i 1500-tallet. For at forhindre yderligere tilsanding såede befolkningen i 1700 og 1800 tallet den skov vi kender i dag. 


Jordbunden veksler meget. Flyvesandet når stedvis op til 20 m. Botanisk har skoven en meget værdifuld urteflora - specielt orkideen 'Knærod' og den er rig på nationale sjældenheder af insekter - især biller og sommerfugle. I plantageområdet findes en stor og varieret fuglebestand.

Området ligger direkte ud til kattegat med kyststrækning på 8 km. Området er hjemsted for blandt andet flere 'hellige' kilder, Troldeskoven og den tilsandede landsby

Der er også spor efter stenaldermennesket i form af flere gravhøje og stendysser. Læs mere om Tisvilde Hegn på Natyrstyrelsens hjemmeside.