©  Foto:

Tinglev Mose

Tinglev Mose byder på et rigt dyreliv og en afmærket vandresti.

Kom helt tæt på skrubtudser, den spidsnuede frø, hugormen, nattergalen og mejsen i Tinglev Mose. Det rige dyreliv er allestedsnærværende i Tinglev Mose, der befinder sig ca. 20 km syd for Aabenraa, i udkanten af byen Tinglev.

Især fuglelivet er fremtrædende. Går du af den 5 km afmærkede sti rundt i moselandskabet, kommer du helt tæt på dyrene og naturen.

Her kommer du forbi de gamle og vandfyldte tørvegrave, da mosen i 1950’erne og 1960’erne blev anvendt til tørvegravning. I 1967 besluttede man at afvande mosen, så jorden kunne bruges til landbrug, men området groede hurtigt til. I perioden 1999-2004 genoprettede man området via et naturgenopretningsprojekt. Her blev vandstanden hævet, så dyrelivet kunne udvikle sig endnu mere.

Stien fører dig gennem mosens mange buske og træer til den tilgroede Søndersø. Ca. 600 meter af vandrestien er belagt med planker og fører igennem sumpen.

Tager du kikkerten med, er der god udsigt til dyrelivet fra det lille udsigtstårn i den sydlige del af mosen. Plancher fortæller om de forskellige og spændende fuglearter.

Tinglev Moses historie går helt tilbage til istiden. Oprindeligt var det en sø, hvorfor den opdeles i områderne Nørresø, Søndersø og højmosen. Områderne Nørresø og Søndersø er beliggende øst for Almstrup Kanal, mens højmosen ligger vest for kanalen. Tinglev Mose – og Sønderjyllandsmoser i det hele taget – er en betydningsfuld og væsentlig del af landsdelens historie, da Sønderjylland i århundreder var dækket af mose.

Bemærk: Den afmærkede sti er ikke egnet som cykelrute. Den er ikke handicap-venlig og barnevogne kan ikke medtages. Hunde må medbringes i snor.