©  Foto:

Teambuilding under jorden med Museum Skanderborg

Prøv en anderledes form for teambuilding under jorden i Skanderborg - dig og dine kollegaer lærer en masse om samarbejde, om jer selv og om Den Kolde Krig. 

Et hemmeligt sted i Skanderborg

Under et hus på Vestergade 115 i Skanderborg ligger et hemmeligt sted. Det er en betonbunker opført af det tyske Luftwaffe i september 1944 som en del af deres administrative hovedkvarter i Skanderborg Dyrehave. Bunkeren blev aldrig taget i anvendelse under 2. Verdenskrig, men i årtierne efter, da Den Kolde Krig opstod, kom den i brug fra 1963 til 1993 som Kommandocentral under det Civile Beredskab.

Kom med under jorden, hvor der ikke er noget signal til moderne mobiltelefoner og prøv en anderledes form for teambuilding, der bygger på de signal- og planspils-øvelser, som det civile beredskab selv øvede, når Kommandocentralen blev bemandet. En stab bestående af brand- og politimyndigheder, kommunalt ansatte eller frivillige civilforsvarsfolk skulle betjene kommunikationstjenesten samt bunkerens teknik, registrere eventuelle hændelser om atomar-, biologisk- og kemisk krigsførelse og komme med anbefalinger til at begrænse skaderne.

Samarbejde og hurtige beslutninger

Som teambuilding-øvelse handler det især om samarbejde, at kunne prioritere ressourcer og træffe hurtige (og de rigtige) beslutninger under pres. Samtidig foregår spillet i unikke historiske omgivelser, som giver ekstra effekt og nok skal engagere alle. Deltagerne får viden om, hvordan de fungerer som teams, og hvordan de prioriterer ressourcer og fordeler de relevante arbejdsopgaver.

Gruppen, der deltager, bør bestå af medarbejdere, der skal arbejde sammen i projekter eller lignende og har et arbejdsfagligt sigte med at deltage. Øvelsen kan ikke benyttes som udflugt for en blandet gruppe medarbejdere. I stedet kan disse grupper bestille en omvisning uden øvelse. Snak med museet om dette.

Praktiske oplysninger

Teambuilding under jorden er for 12 til 29 deltagere og varer 2 timer inklusive rundvisning. Læs mere om pris og parkering på Museum Skanderborgs hjemmeside.

Se, hvad andre deler på Instagram

#museumskanderborg #danmarkssmukkeste #visitdanmarkssmukkeste