©  Foto:

Surfspot: Drejet Strand (Spodsbjerg)

Kite- og windsurf spot med glassy flat og chop

Spodsbjerg er en badestrand, hvor stranden er bestående af sand med lidt sten og muslinger - men intet af betydning.

Spottet ligger ud til Storebælt, så vær opmærksom på havstrøm - der bliver dybt! Brug gerne appen SejlSikker for at orienter dig om strømmens retning og styrke.

Tæt på stranden/vandkanten er der lidt sandbanker som man skal være opmærksom på.
Spottet er ikke tidevandsbestemt, men vil varierer med ca. 30-40 cm.

Vandet er fladt når der ikke er vind, men mere choppet alt efter vindretningen og styrke.
Kitesurf vindretning: Bedst i NØ til SØ.
Windsurf vindretning: Bedst i NØ-SØ.

Windsurfere kan med fordel benytte arealet nord for ishuset, hvor det bliver hurtigere dybt.

Værd opmærksom på sten og bundpæle. Fra havnen er en del skibstrafik og færgefart, hold derfor afstand til havnen.

Opringning og launch

Til venstre for stranden er der nogle fiskepæle, ca 50 m til venstre for parkeringspladsen, men de ses tydeligt.

På stranden er der god plads til opringning og launch. Opringningen vil være på sandstranden. Hvis der ikke er parkeret for mange biler, vil parkeringspladsen også kunne benyttets.

Parkeringspladsen ved "Spodsbjerg Strand" ligger ca. 50 m fra stranden, og ishus med toiletter findes 100 m fra stranden og parkeringspladsen. Der er en udebruser ved toiletbygningen.

Tag hensyn til de mange badegæster om sommeren.

Spodsbjerg

I Spodsbjerg findes spisesteder, campingpladser, indkøbsmuligheder og en lang række sommerhuse til overnatning.