©  Foto:

Stormflodssøjlen - Højer

Stormflodssøjlen vest for Højer gamle sluse 1861. På søjlen er markeret årene 1923, 1962, 1976 & 1825.