©  Foto:

Spar Nord - Hjørring

Spar Nord, Hjørring

Spar Nord har rødder helt tilbage til 1824 og er i dag Danmarks 5. største bank. På mange måder er vi præcis det, der forventes af en bank – og alligevel ikke helt. Vi er en bank af økonomiske værdier, der passes og plejes for at stille vores kunder bedre – men også af menneskelige værdier, der binder os sammen og gør os stærkere.

Mens verden digitaliseres og mulighederne mangedobles, stiger behovet for personlig og engageret rådgivning fra menneske til menneske. Derfor prioriterer vi den personlige rådgivning højt, ligesom vi investerer i egne digitale løsninger, der gør kunderne klogere og stærkere. Vi tror nemlig på, at det kræver stærke digitale tilbud, hvis man vil overleve og have succes. Derfor er det vores ambition at blive den personlige bank i en digital verden.

I Spar Nord engagerer vi os helhjertet i de lokalsamfund, hvor vi er repræsenteret. Det indebærer, at vi lægger stor vægt på lokalkendskab. Altså at kende og forstå det område, som vores kunder færdes i til daglig. Spar Nords lokale engagement indebærer også, at vi er aktive som sponsorer i det lokale foreningsliv, og med donationerne fra Spar Nord Fonden støtter vi årligt næsten 1.000 godgørende initiativer over hele landet.