©  Foto:

Spændingsfelt

Spændingsfelt- Two granite skulpturs af Claus Ørntoft, 2003, Hjørring

Claus Ørntoft har i placeringen af sin skulptur indarbejdet den akse, der siden slutningen af 1800-tallet har bundet Hjørrings banegård sammen med byens handelsgader. Banegårdsbygningen ligger som et point-de-vue, en markeret afslutning, på Jernbanegade. Da den blev bygget, var den tegn på, at de moderne tider var kommet til Hjørring, i dag forsvinder den i trafik, skilteskov, reklamer og travlhed.

Spændingsfelt består af to luntende dyr, der med masser af indestængt kraft nærmer sig hinanden, uden nogensinde at mødes.
Den todelte skulptur handler således om bevægelse, kommunikation, samhørighed og afstand, tværs over Parallelvej, en af Hjørrings mest trafikerede gader.