©  Foto:

Sommerlystskoven, Rødding

Sommerlystskoven ligger i den sydlige udkant af højskolebyen Rødding, ca. 500 m fra bymidten med hotel, højskole og idrætscenter.

Sommerlystskoven er byens rekreative hjerte, og byder på en  rigt varieret løvskov med træer i forskellige aldre og højder. Hist og pist mellem løvtræerne finder du små "øer" af nåletræer. Langs nogle af områdets solide stier finder du info-tavler om de klassiske danske skovtræer. Flere steder går stierne langs kanten af skoven, og herfra er der skønne udsigter til skovomkransede marker og skovbryn. Området ved Sommerlystskoven er et meget fugtigt område, som gør at træernes liv bliver kortere end ellers. Som en del af en samlet udviklingsplan for skoven er der lavet nye grøfter for at lede vand bort. I 2018 er der plantet nye skovtræer i lysninger, som stormfald og sygdom havde skabt. En del af skoven får lov til at stå som urørt skov, dvs. at der ikke bliver fældet eller fjernet træer. 

Lær om træer
Rundt om i Sommerlystskoven langs med stierne finder du en række skilte, som fortæller om de træer, der er i skoven. Der er tale om almindelige danske skovtræer, som du får mulighed for at lære at kende. Et oplagt sted til en gåtur sammen med børn i alle aldre - til leg og læring. 

Raslebækken 
Ved Raslebækken i skovens vestlige kant kan du nyde Brændstrup Bæks snoede forløb og dens vedholdende rislelyde, når den snor sig langs skovbrynet. Ved Raslebækken kan du om foråret opleve den sjældne blomst krybende baldrian, som sætter pris på den sumpede jordbund.

Banelinien
Traceet fra en gammel tysk smalsporsjernbane går gennem Sommerlystskoven i nord-syd-gående retning. Det er jernbanen fra Haderslev-Gram-Rødding, hvoraf der er bevaret en ca. 4 km. lang strækning mellem Rødding og Brændstrup. Smalsporsjernbaner blev bygget fra omkring 1898 på strækninger, hvor der behovet for gods- og persontransport ikke var så stort. Den ellers tyske grundighed blev der lempet lidt på, og der blev f. eks. ikke bygget stationer men lokale påstigningssteder, der blev passet af lokale personer. Banestrækningen her var i drift fra 1899 til 1938, hvor den øgede landevejstrafik tog pusten af de gamle damplokomotiver. Smalsporsjernbanen hedder i daglig tale Æ Kleinbahn. Rødding var i mange år tingby og dermed den nordligste provins med tingsted i det tidligere Preussen. 

Mindesten
Præstekilden er en mindesten for områdets trængsler under svenskekrigene. Rødding-præsten Anders Pedersen gemte sig i skoven sammen med præsten fra Skodborg og andet godtfolk for de polske lejetropper, som raserede egnen grundigt på den tid. Præsten og hans folk døde i kamp med de polske soldater. 

Faciliteter
I Sommerlystskoven findes en række faciliteter til fri afbenyttelse. Der ligger en madpakkehytte ved Festpladsen midt i skoven. Her er der også grill og bålsted. Der findes overblikstavler over området, og de brede stier rundt gør det let at færdes i området. Man kan parkere på en lille parkeringsplads i den østlige ende med indkørsel fra vejen Sommerlyst. Stierne i skoven er gode grusstier, som gør det muligt at færdes med barnevogne og kørestole.  

Sommerlystskoven er ejet af Vejen Kommune.