©  Foto:

Sønderborg - en byvandring på cykel

GENNEM DET NYERE SØNDERBORG
– modernismens og boligforeningernes by

Denne byvandring går gennem det moderne Sønderborg, fra ”Nystaden” 1908-10 til vore dages bolig- og erhvervsbyggeri.

Turen er ret lang (omkring 11 km); brug derfor cyklen – eller tag turen i etaper.