©  Foto:

Snorkling med småfisk og marinarkæologi ved Hårbølle Strand

Et ideelt spot for dig med erfaring på kontoen og med marinarkæologisk interesse.

Der er vragrester, ankre og så er der fundet to stammebåde ud for stranden. Her kan du se fisk som skrubber og to plettet kutling.

Hårbølle Havn, som ligger lige ved siden af, er en lille havn med en hyggelig atmosfære. Her kan du parkere og bruge servicefaciliteterne.

Husk sikkerheden: Læs vinden og vandet, lær at svømme, gå aldrig alene i vandet og slip ikke hinanden af syne.

 

Her kan du møde skribber og toplettet kutling

Når man først får det lært er det ikke så svært. Altså at få øje på en skrubbe. Hårbølle Strand er et super godt sted at øve sig. De små fladfisk gemmer sig på det helt lave vand. Jo større de bliver, jo dybere vand holder de til på. Det meste af tiden ligger fladfisken skjult på bunden. Med sine finner kan den skubbe sand op over sig, så man kun kan se dens øjne. Fladfisken er glimrende til at camouflere sig. Den skifter nemlig farve efter havbundens farve og struktur. Dens øjne sender besked til farvecellerne på ryggen og kort efter ligner den bunden, som den ligger på.   

Kutlingen er den mest almindelige fisk i området omkring Hårbølle Strand. Kutling familien har over 2000 forskellige arter. I dag er den sortmundede kutling den mest almindelige. De kan stå i kæmpe stimer på det lave vand. En toplettet kutling bliver max 6 cm lang og svømmer mest rundt med bryst finnerne. Det er først når den skal svømme hurtigt, at den bruger halen. Den lever overalt og er en indført art fra Sortehavet. Mange kutlinge bliver spist af større fisk og havpattedyr som sæler og marsvin. Som dykker ligner du ofte en sæl eller et marsvin, og derfor gemmer kutlingen sig når du kommer.