©  Foto:

Skodborghus, mindested

På en lav banke midt i Kongeådalen lå borgen Skodborghus, som var en af de kongelige grænseborge mellem kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig.

I middelalderen var den en vigtig grænsefæstning og i 1500-tallet blev det benyttet som toldsted for studehandlen og som jagtslot. Farrisskoven, som var det store stykke skov mellem Rødding og Lillebælt lå få kilometer syd for borgen. 

Omkring 1700 var slottets rolle udspillet, og det forfaldt for til sidst at blive helt nedrevet i 1862. Stenene blev 2 år senere brugt til den toldbygning, der ligger ca. 200 m mod syd - på den anden siden af Kongeåen. Borgen har ligget, der hvor landevejen i dag krydser Kongeåen.  Den gang sikkert ret praktisk, når opgaven var at bruge trafikken som beskatningsgrundlag. Gårdens avlsbygninger menes at have ligget tæt på det nuværende Skodborghus-kryds, hvor vej 32 Kolding-Ribe krydser vej 403 Vejen - Vojens. 

Byggeåret for Skodborghus er ukendt, men vi ved, at borgen var i kongeligt eje i middelalderen. Borgen er første gang nævnt i 1368, og menes opført som en del af Valdemar Atterdags genopbygning af landet. Skodborghus ligger nogenlunde midt mellem Ribehus og Koldinghus, og "har dækket" Hærvejsstrækningen af - sådan rent grænsemæssigt og således kan de tre borge have indgået i et grænseforsvar mod syd. 

Øst for landevejen Skodborghusvej kan man stadig ane kanten af borgbanken og der findes stadig spor efter den kanal, som har ledt vand til voldgraven. I dag er Kongeåen alene en historisk grænse, omend nogle lokale mener, der stadig er en mental grænse. Kongeåens rolle som administrativ grænse stoppede ved kommune sammenlægningerne i 2007, hvor Rødding og Vejen kommuner gik sammen og begge blev en del af Region Syddanmark. Dermed forsvandt rollen som administrativ grænse mellem Ribe og Sønderjyllands amter. 

Mindesten
1932 blev det besluttet at sætte en mindesten over Skodborghus, som igennem tidens løb har spillet mange og vigtige roller i områdets historie. Mindesmærket skabte Niels Hansen Jacobsen ved at genbruge de gamle munkesten, granitkvadre og en vinduesindfatning af granit fra det oprindelige Skodborghus, og disse sten kan meget vel komme fra en bygning fra 1200 eller 1300-tallet. Mindestenen blev indvidet i 1932. Bag opstillingen stod en række historiske foreninger i lokalområdet.

Sammen med mindesmærket er et par bænke, hvor man kan holde rast og lade tankerne flyve til dette så centrale sted i fortiden.

I 2018 er der lavet en række arkæologiske undersøgelser omkring det sted, hvor man mener Skodborghus har ligget. Den nuværende vej har gået lige lukt igennem borgens gårdsplads. Der har ligget en voldgrav mod vest og nord. På stedet er der fundet tømmer dateret til år 1392. 

Afstande:
Hærvejens vandrerute 0,8 km