©  Foto:

Skærlund Kirke

Skærlund Kirke er bygget i 1896, og ligger i den sydlige del af Brande sogn. 
Der er ikke noget bysamfund på stedet; kirken blev bygget på heden for at afhjælpe de store afstande, der i århundreder havde været til kirken i Brande i det meget store sogn. 

Nu ligger den med sin kirkegård som en oase midt i det åbne landskab. Skærlund Kirke er en smuk korskirke i røde teglsten med skifertag. Spiret rejser sig midt på kirken, hvor korsarmene mødes. På hver side af koret er der senere bygget et dåbsværelse, og klokketårn af bjælkekonstruktion er rejst på plænen uden for kirken. 

I 1978 blev der indmuret to glasmosaikruder af kunstneren Knud Lollesgaard i korvæggen, som er smukke og enkle, og symboliserer påsken og pinsen. Ved samme lejlighed blev kirkens træværk malet i afstemte almuefarver.Et hvidkalket muret alterbord med en kraftig plade i grå granit har i 2003 afløst det gamle alterbord af træ. Bag bordet hæver sig et krucifiks i moseeg udført af billedhuggeren Erik Heide.