©  Foto:

Shelter ved Kauslunde Å

Nyd solnedgangen over eng og å med Storebælt i ryggen. Denne plads giver også mulighed for at være aktiv i naturen.

Kauslunde Å udgør grænsen mellem Nyborg og Kerteminde kommuner. Åen løber gennem flade enge og ud i Storebælt. Shelterpladsen har en skøn vestvendt udsigt, så du rigtigt kan nyde solnedgangen over eng og å med Storebælt i ryggen. De flade enge langs kysten giver gode forhold for et rigt fugleliv, som kan nydes fra den lille, men åbne shelterplads. 

Shelterpladsen består af to sheltere af typen "Skrubbe" med adgang til primitivt toilet og bålplads med fastmonteret grillrist. Brænde medbringer du selv. 

Langs hele Storebæltskysten er der mange badestrande. Stranden her er dog lidt grovstenet, og hvis du påtænker at tage en dukkert, anbefaler vi, at du gør det minimum 50 m. syd for pladsen, så der kan holdes ca. 200 meter afstand fra åens udløb. Dette skyldes, at der er en forhøjet risiko for bakterieforurening fra alle å-udløb. Kommer du til gengæld lidt væk fra selve å-udløbet, er Storebælt kendt for sit rene, friske vand, hvor badning er en forfriskende adspredelse. Skal du fra shelterpladsen til stranden, så vær opmærksom på, at du skal krydse landevejen. Pas på trafikken.

Det kan være fristende at sejle en tur op ad Kauslunde å, især hvis du fx ankommer i kajak. Det er dog ikke lovligt at sejle på åen, så det bedes du afholde dig fra. Tilsvarende er der for lystfiskerne et fredningsbælte på 500 meter på begge sider af åudløbet, hvor det ikke er lovligt at fiske. Til gengæld er Risinge Hoved, lidt syd for shelterpladsen, en fremragende fiskeplads til især havørredfiskeri. Tilsvarende kan du i hele Storebælt fange sæsonfisk såsom hornfisk, makrel, fladfisk, torsk mv. Så kast endelig krogen ud. Måske du skal grille frisk fisk over bål på pladsen? 

Shelterpladsen ved Kauslunde Å indgår i shelterkonceptet Blå Støttepunkter, der er opført med LAG-midler – statslige tilskudspuljer til landdistriktsudvikling. Disse sheltere er placeret kystnært, så du kan overnatte i sheltere hele vejen rundt om Fyn. Shelterpladsen varetages og vedligeholdes af Nyborg Kommune. 

Du kan læse mere og booke plads på denne shelterplads via linket eller hjemmesiden bookenshelter.dk