©  Foto:

Shelter Klintholm Shelterplads

Vil du vågne op til Fyns smukkeste udsigt 25 m fra stranden – så er dette noget for dig !

Shelterpladsen ligger helt tæt ved stranden. Det er godt havørredfiskeri og god mulighed for at ankomme med kajak. I området, som er Natura 2000 område, er der mulighed for at se Majgøgeurt (orkide), klokkefrøer, stor dansk vandsalamander samt en helt unikt geoprofil. På arealerne går Galloway kvæg, som er meget fredeligt (husk, at hunde skal være i snor). Gallowaykvæget vedligeholder naturarealerne, så biodiversiteten er størst mulig.

Fra parkering ved Klintholmvej er der ca. 750 meter til shelterne og der må under ingen omstændigheder køres af markvejen, som er privat vej til sommerhus ved stranden. Kun cykler må parkeres ved shelterne

Arealet bag shelterne er tidligere deponiområde, som nu er dækket af 1 m ren jord. Bag drikkevandshanen ligger virksomheden Soil-Recovery A/S, som renser boremudder ude fra Nordsøen, og syd herfor ligger Klintholms deponier.

Klintholm I/S overvåger nøje, at der ikke sker udsivning fra de gamle (og nye) deponier, hvorfor naturområdet har udviklet sig positivt gennem de seneste 20 år. Myndighederne har pga. områdets robusthed indfanget klokkefrøyngel, som er udsat andre steder for herigennem at udbrede og sikre bestanden.

  • Antal sheltere: 2
  • Antal sovepladser i alt: 14-16
  • Drikkevand: Ja. Der er ca. 350 meter til frisk vandværksvand. Der er opsat kort på stedet.
  • Toilet: Ja. Multtoilet. Medbring toiletpapir.
  • Bålplads: Ja. Brænde findes i mindre mængder til fri brug.
  • Hunde: Ja, dog kun i snor af hensyn til dyrelivet.
  • Heste: Det er tilladt at overnatte med heste, såfremt disse ikke lukkes ind i naturområdet. Det betyder, at de skal være tøjret i nærheden af shelteren.
  • Afstand til vandet: ca. 25 meter.
  • Telte: NEJ!

NYD OMRÅDET og PAS PÅ DET !

NB: Ejeren understreger, at der ikke på nogen måde må opstilles telte eller på anden måde overnattes på stedet. Eneste overnatning er i de to sheltere. Andre gæster vil blive bortvist. Bedes respekteret.

INGEN kørsel fra parkeringspladsen ad markvejen mos stranden