©  Foto:

Sct. Knuds Kirke

Altertavle og prædikestol fra år 1600, med bemaling fra 1760.Bornholms mindste kirke.
Fotograf Finn Hansen