©  Foto:

Sankt Petri Kirke

Sankt Petri Kirke ligger i hjertet af det gamle latinerkvarter i København og er mere end 400 år gammel. Kirken har en tysksproget menighed og er en skatkiste af historier om dansk-tyske relationer gennem flere århundreder.

Johan Friedrich Struensee var tysker og kom til Danmark som 31-årig som Kong Christian 7.’s livslæge. Han tilhørte derfor den tysksprogede menighed i København, men var erklæret ateist og oplysningsmand og kom derfor aldrig i kirken, mens han var i live.

Alligevel er det i Sankt Petri Kirkes gravkapel, du finder hans knogler – eller det man tror, er hans knogler. Efter afsløringen af hans affære med Dronning Caroline Mathilde, blev han dømt til døden og halshugget på Østerfælled 28. april 1772.

Hans krop blev parteret og kørt til galgebakken, hvor hans legemsdele formentlig hængte til skræk og advarsel i nogle år, før de blev begravet i galgebakken. I 1885 blev nogle menneskeknogler gravet op af jorden på en grund, der dengang tilhørte Vestre Kirkegård.

Struensees jordiske rester

Da man gravede knoglerne i Galgebakken op, fandt man jordiske rester fra flere forskellige mennesker. De blev undersøgt i 1927, og nogle af knoglerne viste spor efter øksehug og stammede fra en mand i 40’erne. Man mener derfor, at det kan være Struensee.

Knoglerne blev undersøgt igen i 1944, men man blev ikke klogere, og siden har de ligget i fred i en barnekiste i krypten under gravkapellet i Sankt Petri Kirke.

I gravkappelet ligger også nogle af de personer, som spillede en rolle i Struensees liv og død. Her ligger højesteretsassessor Henrik Stampe, som sad i den inkvisitionskommission, der dømte ham til døden, og den tømrermester, Johan Boye Junge, som byggede det skafot, hvorpå Struensee blev halshugget.