©  Foto:

Sandvig Havn

Lille fiskeri- og bådehavn. 15 pladser. Anløbes kun om dagen i lyst og sigtbart vejr, kun af både med dybgang indtil 1,4 m og ikke i pålandsstorm. Kompasmisvisning forekommer, og hård strøm i forbindelse med dårlig sigt kan være farlig. Havnens fyrlinie, der leder ind i 175 grader, slukkes, når indsejling er uforsvarlig. I roligt vejr går en let overfladestrøm i Østersøen mod Sundet og bælterne, ved Bornholm i WSW-lig retning. Ved blæst følger strømmen normalt vindens retning, men helt uberegnelige afvigelser kan forekomme og skabe vanskeligheder flere steder (Hammerhavn).
Bemærk, at vinden ofte er friskere på læsiden af Bornholm end på luvsiden.