©  Foto:

Samsø, kongens og kirkernes ø

”Vort land, Samsø” hedder det i et kongeligt dokument fra 1200-tallet. Øen tilhørte kongen i middelalderen, og det satte sig spor i landskabet. Tre kongelige borganlæg og fem store teglstenskirker opførtes rundt på øen.

”Borge er brændte og sunkne i grus”
Sådan skrev den gamle godsforvalter og oldforsker August Kruse, og det er sandt. I dag er kun jordværkerne tilbage. Ældst, isoleret og utilgængeligt er anlægget på øen Hjortholm i Stavns Fjord. Gl. Brattingsborg ses i dag som en højtliggende, græsklædt banke i Tranebjergs sydvestlige udkant. Her lå engang en mægtig kongeborg – måske indtaget og ødelagt af Marsk Stig.

Visborg lå, hvor nu Vesborg Fyr knejser på den gamle borgbanke. Murværket er borte, men de dybe voldgrave vidner om magt og vilje. Er borgene forsvundet, så står dog stadig de hvidkalkede, teglhængte kirker og kappes med nutidens ”prestigebyggerier” – de store vindmøller – om folks opmærksomhed, når de ser ud over det samske landskab.

Kirkerne
I ensom majestæt ligger Nordby Kirke vest for landevejen mellem Mårup og Nordby, som det eneste vidnesbyrd om en nu forsvunden landsby, Glistrup. Kirken, hvis ældste dele stammer fra begyndelsen af 1200-tallet, er lang og smal, og det spinkle tårn får kirkeskibet til at synes større. Også kirkegården er bemærkelsesværdig med de oprindelige, smalle gange og østvendte grave. På ingen anden kirkegård findes så stort et opbud af gamle slægtsnavne afledt af erhverv, fx: Snedker, Kornmåler, Degn og mange andre.

Besser Kirke ligger også frit i det åbne landskab. Måske som sagnet siger, fordi en trold ødelagde byggeriet hver nat, da man prøvede at bygge kirken på en bakke nær Besser. Ser man sig omkring, ligger en anden forklaring nærmere. Besser Kirke ligger midt i sognet omgivet af landsbyerne: Besser, Langemark, Torup, Østerby og Alstrup. Endnu findes nogle af de gamle kirkestier, der stråler ud fra kirken.

Hellig Kors Kirke i Onsbjerg er tæt forbundet med sagnet om Ilse Made Helligkilde. I en for længst svunden tid drev et kvindelig i land ved Vesterløkken. Og ”ikke kunne en vogn med fire heste for trække den døde mod Kolby Kirke, ej heller mod Tranebjerg Kirke, men let var hun for to heste at trække, da man drog mod Onsbjerg”. Her blev hun begravet og et forgyldt kors, hun have med sig, hænger endnu i kirken – og på stranden ved Ilse Made sprang en kilde, der hun drev i land. Gå op ad bakken til Tranebjerg Kirke og se godt på den store hvidkalkede lade, en af landets bedst bevarede tiendelader, og se døren gennem den gamle kirkegårdsmur, stadig med færisten bevaret. Ingen kreaturer på kirkegården, tak!

Oppe ved kirken virker det store tårn drabeligt og skræmmende med sine skoldehuller og skydeskår. Hvem lod dette borglignende tårn opføre og hvorfor? Sydligst af kirkerne på øen ligger Kolby Kirke. Bygget engang i 1200-årene med mange senere til- og ombygninger har den mange fælles træk med øens andre kirker, men Kolby Kirke byder også på en helt unik detalje. I korbuens nordre side ses en lille åbning eller vindue. Det er en lektorie- eller prædikestol fra den katolske tid. De samske kirker er ikke rige på kalkmalerier, men i Kolby Kirke ses på tårnets vestvæg en morsom 1500-talsfremstilling af Sct. Jørgen og dragen.

Læs mere om Samsøs syv kirker her

På jagt efter middelalderen
Viden om Samsøs spændende middelalderhistorie øges år for år. Arkæologer fra Nationalmuseet, Moesgård Museum og Samsø Museum foretog i sommeren 2008 undersøgelser på Gl. Brattingsborg, hvor der foruden fundamenter fra et kraftigt borgbyggeri og dybe voldgrave også dukkede en helt ukendt kirke med tilhørende grave op. Undersøgelsen i 2009 bragte ny viden om den største af Samsøs borge, Visborg, og i juni 2010 påbegyndtes undersøgelser af to mindre borganlæg, Blafferholm og Bisgård.

Du kan få meget mere information om udgravningerne på Samsø på Samsø Museum.