©  Foto:

Sakskøbing Havn

Sæson:
Ål og fladfisk om sommeren. Om efteråret havørred, aborre, sild, ål samt skrubbe. I vintermånederne havørred, torsk og i foråret havørred, aborre og torsk.

Fiskeart:
Hav - regnbueørred, torsk, aborre, sild, ål, fladfisk.

Fiskestræk:
Der kan fiskes fra havnen og ud gennem fjorden. Der er ingen grund til at klumpe sig sammen i byen på havnemolen. Længere ude er fiskeriet nemlig ofte meget bedre.

Tips:
Bundsnørefiskeri med regnorm om foråret og rejer om sommeren er det helt rigtige til brakvandsaborrerne. I Sakskøbing havn er mindstemålet på aborre 25 cm. Der er mulighed for store fisk på denne plads, således er der fanget torsk på 13 kg i havnen, mens størst kendte havørred fanget i området vejede hele 11,5 kg og blev fanget længst ude i fjorden ved Orebygård. Det er kun en lille havn, så vis hensyn til andre, der færdes i området.

Vejrforhold:
Meget nedbør kan gøre at vandet farves af vand fra Sakskøbing Å. Desuden kan hård vind på tværs af fjorden gøre vandet mudret.