©  Foto:

Sagnet om Brande Kirke, 1985

Dette murmaleri er fra 1985 og udført af kunstner Finn Birkelund. Maleriet tager udgangspunkt i sagnet om Brande Sogne Kirke. 

Sagnet om Brande Sogne Kirke fortæller, at man var begyndt at bygge en kirke øst for Brandlund, hvor nu Overgaard ligger, men hver nat blev murene revet ned, og sten og tømmer lå spredt omkring på marken. Håndværkerne blev da enige om at våge en nat på pladsen for at se, hvem der var skyld i denne forstyrrelse.

De så da, at der var nogle underjordiske væsener, og da de talte til dem, bød de håndværkerne spænde tre tyre for bygningsmaterialet og lade dem gå det, hvorhen de ville. Hvor de standsede, skulle kirken bygges. Håndværkerne adlød, tyrene standsede først på Brande jord, hvor kirken nu ligger, og her opførte man så kirken.