©  Foto:

Røsnæs Udvikling og beboerforening

Røsnæs Udvikling og Beboerforening (RUB) er en lokal frivillig forening forankret i Ulstrup på Røsnæs. 

Foreningen består af en bestyrelse på 11 medlemmer. Formand og næstformand varetager i fællesskab den daglige ledelse.

Foreningen har ca. 250 medlemmer. Det er foreningens formål at varetage medlemmernes  fælles interesser og repræsentere lokalsamfundet overfor såvel offentlige myndigheder som private organisationer. Foreningen ønsker at skabe udvikling og gøre det attraktivt at bosætte sig på Røsnæs og samtidig arbejde på, at der består og etableres gode livsvilkår på Røsnæs

RUB har især i de seneste 5 – 6 år specielt arbejdet med projekt ”Røsnæs Rundt” som retter fokus på Røsnæs som et overflødighedshorn af landskabelige historiske, geologiske og biologiske naturoplevelser. ”Røsnæs Rundt” projektet forbedre mulighederne for at dyrke friluftliv og styrker naturoplevelserne på Røsnæs. Vi ønsker via projektet at øge kendskabet til området og understøtte symbiosen mellem erhverv og fritid og videreudviklingen af Røsnæs som attraktivt bosætningsområde samt besøgsmål. 

Foreningen har desuden 3 underudvalg, som består af Ulstrup Mølle, Røsnæs Lokalhistoriske Arkiv og Røsnæs Havkajak. I hvert underudvalg arbejder der fra 6 – 15 frivillige ildsjæle. 

RUB har desuden siden 2012 haft ansvaret for bemandingen af Røsnæs Fyr i weekends og andre helligdage fra ca. 1. april og frem til sidste weekend i efterårsferien hvor over 100 frivillige på skift passer Café Fyret og er guider på Røsnæs Fyr.