©  Foto:

Refsbøl Mølle - Hurup Thy

Refsbøl Mølle er en hollandsk vindmølle opført i Hurup Thy i 1884.

Møllen har et fundament af kampesten og en ottekantet overbygning med spåntækning.

 

Møllen var i drift frem til 1962, hvor den blev overdraget til Hurup Håndværker- og Borgerforening mod at foreningen skuylle stå for vedligeholdelsen i fremtiden.

Refsbøl Mølle blev gennemgribende restaureret i slutningen af 1960erne og igen i 2006.

Hollandske vindmøller i Thy

Fra 1860 til midten af 1900-tallet blev der bygget mange hollandske møller i Thy. Besøg også de to andre hollandske vindmøller i Sydthy: Klostermøllen i Vestervig og Heltborg Mølle.