©  Foto:

Ravnkilde Kirke


Landsbykirke


Kirken er fra 11-1200-tallet.

Godsejerne på Nørlund har præget Ravnkilde kirke. I 1600-tallet byggede Gude Galle til Nørlund et gravkapel i skibets nordside til sig selv og familien.

Mange mener, at Ravnkilde kirke er bygget på et før- kristeligt religiøst sted, idet der på kirkegården findes en gravhøj, hvor også Nørlunds tidligere ejer Hans Emil Bluhme har familiegravsted.

En runesten, der tidligere lå ved kirkens dør, er i nyere tid flyttet op på højen. Indskriften siger, at Asser Landbestyrer rejste stenen efter Dronning Asbod. Det vides ikke, om der er en sammenhæng mellem stenen og gravhøjen.