©  Foto:

Porten til Jyske Ås

Porten til Jyske Aas er et landskabsarkitektonisk kunstværk.

Monumentet er formet som en kæmpestor spiral i jord og tegl. Fra toppen er der udsigt vidt omkring, og inde i spiralen kan man få information om den unikke natur, geologi, kulturhistorie og de mange muligheder for oplevelser, der findes i Jyske Ås.

Porten til Jyske Ås er et monument og formidlingscenter, som tager afsæt i Jyske Ås' historie, hvor åsens skabelse og fortællingen om de røvere og fattigfolk, der boede i åsens vilde terræn, indgår som grundelementer.

Formidlingscenteret er et spiralformet minivoldanlæg, der iscenesætter oplevelsen af naturen og formidlingen af Jyske Ås’ særkender både geologisk, geografisk og kulturelt.

Spiralen er skabt af en grov mørk teglsti, der både leder dig ned til bålstedet i spiralens midte og op på toppen af jordvolden, hvorfra du får overblik over landskabet og udsigt til Jyske Ås.

Inde i den krumme vold ligger formidlingscenteret som en kuppelformet hule og danner ramme om formidlingen i en mere detaljeret fortælling. Hulens støbte betonvægge giver et råt, ubearbejdet udtryk, der stemningsmæssigt suppleres af den mørke tegl, der skyller ind udefra.

Der tænder automatisk en strimmel LED-lys langs gulvet, når du træder ind i hulen, mens selve rummet henligger i dunkelhed uden elektrisk lyskilde. Kun et cirkelformet hul i loftet lader en enkelt lille lyskegle falde ind i hulen. Loftshullets placering er ikke tilfældig. Hullet er placeret således at solen skinner direkte ned gennem hullet på et informations-alter præcis kl. 10.00 på årets længste dag - sommersolhverv den 21. juni - og lyser hulen op.

Integrerede plancher i hulen fortæller historien om dannelsen af Jyske Ås' bakkede landskab i det ellers flade Nordjylland.

Ved siden af hulen med formidlingscenter ligger en anden, mindre hule med toilet. Alt sammen integreret i monumentet.

Landskabsarkitekter ved Schønherr har designet og projekteret alle de fysiske elementer i Porten til Jyske Ås.

 

Du finder Porten til Jyske Ås nær afkørsel 15 "Jyske Ås" på motorvej E45 mod Frederikshavn. Kør mod vest ad Ø. Thorupvej, indtil du kommer til en rundkørsel. Her skal du omkring 200 meter ud ad Aalborgvej, så kommer du til Porten til Jyske Ås.