©  Foto:

Permelille [Pærmelil]

Permelille gennem tiden

Permelille – med i dag ca. 30 indbyggere – er en udflytterby fra den lidt større by Pillemark.

Her blev pladsen på et tidspunkt for trang, så nogle af bønderne valgte at flytte gårdene lidt længere sydøst på.

Valget af beliggenhed betød, at byen blev placeret således, at den blev – og er – øens højst beliggende by. I øvrigt hed byen oprindeligt ”Pelemarkælille”, men med årene blev det til Permelille.

Ret karakteristisk for byen var, at de store gårde lå på den ene side, mens de mindre gårde med husmænd og landarbejderfamiller boede på den anden side af vejen.

Indtil 1950’erne var der mere trafik ned gennem byen, da al trafik til og fra Samsøs eneste færgehavn Kolby Kås gik gennem Permelille. I øvrigt har vejen gennem byen aldrig fået et såkaldt gadenavn. Når man bor i Permelille, bor man slet og ret på Permelille nummer X. Senere blev der anlagt en omfartsvej, der fører trafikken uden om byen.

I 1870’erne var byen udsat for en brand. De fleste af de større gårde nedbrændte, men gårdene blev efterfølgende genopført i nogenlunde samme byggestil og arkitektur.

Ligesom på resten af øen var byen langt op i 1900-tallet domineret af landbrug, og byen var i sig selv et lille samfund med f.eks. egen købmand og smedie, men udviklingen betød, at gårdene blev utidssvarende og snart fandt helt andre erhverv vej til byen. Erhverv som passede til nye strøminger på øen – nemlig den øgede turisme.

Download byvandringsfolder over Permelille