©  Foto:

Peder Skram

Fregatten Peder Skram – Museet Skibene på Holmen

Fregatten Peder Skram var en del af den danske flåde fra 1966-1988. Peder Skram var det første større orlogsskib i verden, som blev drevet frem af en kombination af gasturbiner og diesel-motorer. Den kunne skyde en fart på ca. 32 knob (59 km/t) på gasturbinerne, som altså er ret hurtigt af et orlogsskib at være.

På Peder Skram kan du opleve, hvordan livet var ombord i flådens flagskib under Den Kolde Krig. Du kan se hvordan den 200 mand store besætning boede, og du kan komme rundt og se de mange arbejdspladser ombord: o-rummet, maskinen, kabyssen, radiostationen, styrehuset og kanontårnet.

Torpedomissilbåden Sehested

Torpedomissilbåden Sehested var et af 10 skibe af skibstypen Willemoes-klassen, der under den kolde krig udgjorde en fremtrædende del af søforsvaret af Danmark og NATO.

Fjenden havde god grund til at frygte skibstypen, der trods sin forholdsvis beskedne størrelse og lille besætning var lige så slagkraftig som større krigsskibe. Skibene var udstyret med trådstyrede torpedoer, langtrækkende Harpoon-missiler og en kraftig 76 mm maskinkanon. Skibene kunne lægge miner og var udstyret med moderne udstyr inden for varsling, kampinformation og ildledelse. Samtidig var skibene sødygtige og kunne sejle op til 40 knob (74 km/t).

Ubåden Sælen

Ubåden Sælen, der indgik i den danske flåde i 1990, var Danmarks sidste ubåd og den eneste danske ubåd, der har deltaget i krigshandlinger. Under den kolde krig var danske ubåde frygtet af fjenden, fordi de nærmest var umulige at detektere. Ved en rundvisning vil du møde rundvisere, der har stor viden om ubådskrig, heraf mange tidligere besætningsmedlemmer.

I 2002 deltog SÆLEN i NATO’s antiterroroperationer i Middelhavet. Kort før den skulle vende tilbage til Danmark i 2003 blev den omdirigeret til Den Arabiske Golf, hvor den sammen med korvetten Olfert Fischer udførte vigtige flådeoperationer under krigen i Irak.