©  Foto:

Oldtidsgravplads ved Årupgård i Gram

Gravpladsen ved Årupgård er indtil videre den største kendte gravplads fra førromersk jernalder i Danmark.

Tuegravpladsen ved Årupgård har været kendt siden 1890'erne, men først i 1070-1972 blev pladsen udgravet af Haderslev Museum. Pladsen viste sig hurtigt at være mere omfattende end man tidligere havde troet.

Gravpladsen tager afsæt i en stor bronzealderhøj, der stadig står på heden. Herfra strækker den sig mod syd i to bælter; det ene 450 meter langt og 100 meter bredt, det andet omkring 200 meter langt og 200 meter bredt. I den dyrkede mark er der blevet opgravet ca. 1200 tuegrave, og der findes stadig ca. 300 urørte tuegrave i det fredede hedeareal. Med sine godt 1500 tuegrave er gravpladsen ved Årupgård dermed den største gravplads fra førromersk jernalder vi endnu kender til i Danmark.

Tuegravene består af små høje, omgivet af ringgrøfter og med en urne med de brændte rester af de afdøde placeret i midten af højen, somme tider også med mindre metalgenstande med tilknytning til klædedragter, som nåle, halsringe, bæltekroge osv, og enkelte urner havde små lerkar med som gravgaver.

Du kan læse mere om Oldtidsgravpladsen ved Årupgård i Gram i app'en Oldtidsglimt under titlen "Fællesskabets gravplads" eller på hjemmesiden www.oldtidsglimt.dk.