©  Foto:

Østersøruten N8 820 km.

Ruten er godt 820 km lang og er formet som et 8-tal med krydsning i Svendborg.

Den samlede cykelrute løber fra den dansk-tyske grænse ved Padborg, gennem det sydfynske øhav, henover Lolland, Falster, Møn, Sydsjælland, over den sydlige del af Fyn, videre mod Lillebælt, indtil ruten føres gennem Syd- og Sønderjylland tilbage til Padborg

Ruten er karakteriseret ved at være kystnær, går ad naturskønne veje, passerer gamle købstæder og forbi nationale og lokale seværdigheder.

Ruten bindes sammen af fem færgeforbindelser og otte broer.