©  Foto:

Ølby Kirke - Køge

Med den kraftige stigning i Højelse sogns beboer i Ølby området i

halvtresserne og afstanden til Højelse Kirke, opstod tanken om en kirke

i Ølby Lyng området omkring 1980.

 

Med den kraftige stigning i Højelse sogns beboer i Ølby området i

halvtresserne og afstanden til Højelse Kirke, opstod tanken om en kirke

i Ølby Lyng området omkring 1980.

 

I 1984 fik man en byggegrund til låns i det nye Ølby Center. Kirkefonden

udlånte en vandrekirke i træ, tegnet af Jens Fredslund fra Erik Møllers tegne-

stue, som blev indviet d. 20. januar 1985. Vandrekirken fungerede på lige fod med Højelse

og Lellinge kirker. Denne “vandrekirke” kunne påvise et behov for en permanent

kirke og sognegård i området.

 

 I 1988 til 1992 tog et nyudvalgt byggeudvalg på tur for at se på kirker og vælge

arkitekter. I 1992 blev der indbudt til projektkonkurrence, og blandt 5 forslag

valgte man forslag fra arkitekterne MAA Inger Exner og professor Johannes Exner.

20.  juni 1995 blev det vedtaget at bygge Ølby Kirke og sognegård, med visse

besparelser.

 

Grundstenen blev lagt d. 25. oktober 1995 og d. 2. marts 1997 blev Ølby Kirke indviet.

Med visse ændringer blev besparelserne fra 20 juni fuldført.

 

Prædikestolen er udført og skænket af snedkermester og kirkekonsevator Henning Pedersen, Køge. Alterbordet er udført af Staunskjær og Larsen, og skænket af håndværkerne. Dåbsfad og kande er udført af Køge Keramik, alterstager er udført af guldsmed Bent Exner og skænket af Carlsen-Langes Legatstiftelse.

 

Nyt orgel med 19 stemmer er bygget af orgelbygger Gunnar Fabricius Husted.