©  Foto:

Nørkærbro Shelterplads

Nørkærbro Shelterplads ligger lige ved Karup Å. Pladsen er for gående, cyklende, sejlende og ridende. Ikke folk i bil. Her er også pausefold til heste.

2 bålpladser

3 borde-bænkesæt